Regulamin

Tlenowy zakątek

Regulamin korzystania z usług Tlenoterapii  w centrum Tlenowy Zakątek

§ 1

Przez użyte w niniejszym regulaminie pojęcia należy rozumieć: 

Tlenowy Zakątek – centrum Tlenoterapii Hiperbarycznej New Tech Media z siedzibą w Warszawie 02-796, przy ul. Wąwozowa 2A , świadczące usługi tlenoterapii hiperbarycznej  w swojej siedzibie

Klient– osoba korzystająca z usług tlenoterapii hiperbarycznej

§ 2

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klienta z usług tlenoterapii hiperbarycznej świadczonych przez New Tech Media – Tlenowy Zakątek.

2. Przed skorzystaniem z usług tlenoterapii należy zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.

3. Regulamin jest dostępny w punkcie rejestracji Tlenowy Zakątek w Warszawie oraz na stronie internetowej: www.tlenowyzakatek.pl

§ 3

1. Tlenowy Zakątek świadczy usługi tlenoterapii hiperbarycznej w zakresie wspierania leczenia schorzeń neurologiczny, dermatologicznych, ortopedycznych i wielu innych

2. Pracownicy Tlenowego Zakątka posiadają uprawnienia oraz kwalifikacje do świadczenia ww. usług fizjoterapeutycznych.

3. Zapisy na wizyty odbywają się telefoniczne, e-mailowo przez zakładkę rezerwacji facebook lub osobiście w godzinach pracy TZ.

4. Ustalona godzina wizyty jest godziną jej rozpoczęcia, w związku z czym Klient powinien pojawić się na wizycie z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym w celu podpisania dokumentacji niezbędnej do prowadzenia terapii.

5. W przypadku spóźnienia na umówioną godzinę z winy Klienta, ustalone zabiegi mogą zostać skrócone o czas spóźnienia.

§ 4

1. Usługi realizowane w Tlenowym Zakątku są odpłatne. Aktualne ceny usług znajdują się  Punkcie Rejestracji oraz na stronie internetowej: www.tlenowyzakatek.pl

2. Za usługi fizjoterapeutyczne świadczone w Tlenowym zakątku płatności można dokonać gotówką lub kartą lub przelewem na numer konta New Tech Media.

3. Za wykonane usługi Klient może otrzymać fakturę, wystawioną na podstawie paragonów za okres miesiąca zgodny z datą zakupu usługi.

4. Zwrot pieniędzy za niewykorzystane godziny wchodzące w skład pakietów,  nie przysługuje kupującemu. Wyjątkiem jest sytuacja w której klient nie może skorzystać z zabiegów tlenoterapii z winy sprzedającego pakiet. 

5. Pakiety 10-cio i 20-sto godzinne mają ważność przez 3 miesiące od daty zakupu.

§ 5

1. Odwołanie lub przesunięcie terminu wizyty jest możliwe najpóźniej do godziny 12.00 dnia poprzedzającego wizytę.

2. Odwołania można dokonać osobiście, telefonicznie lub za pomocą wiadomości SMS.

Tlenowy Zakątek

Ul. Wąwozowa 2A 02-972 Warszawa

Tel. +48 519 122 696

Tel. + 48 602 702 400

e-mail: kontakt@tlenowyzakatek.pl

3. W celu odwołania wizyty należy podać imię i nazwisko Klienta oraz termin, kiedy planowana wizyta miała się odbyć.

4. W przypadku odwołania wizyty później niż do godziny 12.00 dnia poprzedzającego wizytę, Klient jest zobowiązany uiścić opłatę za odwołaną wizytę w wysokości 50% wartości odwołanej wizyty.

5. Płatność za odwołaną wizytę można zrealizować osobiście przy okazji kolejnej wizyty lub przelewem na rachunek bankowy New Tech Media wskazany na wystawionej fakturze, wysłanej na adres e-mail klienta lub skan w postaci MMS na numer telefonu  klienta.

6. W przypadku odwołania terminu wizyty przez Tlenowy Zakątek później niż do godziny 12.00 dnia poprzedzającego wizytę, usługodawca obniża koszt kolejnej umówionej wizyty Klienta o 50% jej wartości.

7. Powyższe zasady nie obowiązują w przypadku zmiany godziny wizyty w obrębie tego samego dnia za obopólną zgodą Klienta i Usługodawcy.

§ 6

Reklamacje mogą być składane na adres e-mail: kontakt@tlenowyzakatek.pl lub zgłaszane osobiście osobie zarządzającej New Tech Media Zbigniew Urbański.

Warszawa dnia 22.01.2020 roku