Neurologia

Zastosowanie tlenoterapii hiperbarycznej (HBOT) w neurologii

Mózg stanowi zaledwie 2% masy ciała ale zużywa aż 20% tlenu w warunkach spoczynkowych i energię może wytwarzać niemal wyłącznie dzięki procesom tlenowym. Na zatrzymanie dopływu tlenu mózg reaguje już po 10 sekundach utratą przytomności, nieodwracalnym uszkodzeniem – po 4-6 minutach i obumieraniem komórek maksymalnie po upływie 10 minut.

Komory hiperbaryczne OVIDA - skuteczne wspieranie leczenia uszkodzeń mózgu, udaru mózgu oraz porażenia mózgowego

Korzyści płynące z HBOT w przypadku chorób o podłożu neurologicznym

Tlenoterapia hiperbaryczna ma korzystny wpływ na wspomaganie leczenia chorób obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. Dzięki terapii tlenowej dochodzi do: 

 • redukcji niedotlenienia tkanek (hipoksja),
 • poprawy mikrokrążenia,
 • zmniejszenia obrzęku mózgu
 • stymulacji procesu tworzenia się naczyń włosowatych (angiogeneza),
 • stymulacji procesu powstawania nowych komórek nerwowych (neurogeneza),
 • redukcji stanu zapalnego,
 • pobudzaniu do życia uśpionych rejonów i komórek mózgu,
 • sprzyjaniu odbudowie bariery krew-mózg (BBB) w przypadku niedokrwienia mózgu.

HBOT jest w stanie pomóc chorym nawet po wielu latach od operacji.

Rola tlenoterapii hiperbarycznej we wspomaganiu leczenia chorób neurologicznych

UDAR MÓZGU

Udar mózgu (tzw. incydent mózgowo-naczyniowy, dawniej nazywany apopleksją) to zespół objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu. Przy ostrym udarze, tkanka rdzenia mózgowego obumiera, podczas gdy tkanka wokół urazu zazwyczaj pozostaje przy życiu, w zależności od jej ukrwienia.

Komory hiperbaryczne OVIDA - skuteczne wspieranie leczenia uszkodzeń mózgu, udaru mózgu oraz porażenia mózgowego

Dzięki terapii hiperbarycznej dochodzi do naprawy i tworzenia nowych naczyń krwionośnych w uszkodzonych częściach mózgu, co nie jest możliwe przy normalnych warunkach ciśnienia atmosferycznego. Jak twierdzi naukowiec Joe Chal, najlepsze efekty występują, gdy zastosuje się co najmniej 60 codziennych zabiegów w komorze hiperbarycznej.

Pierwsze kliniczne zastosowanie HBOT w przypadku udaru mózgu, odnotowano w 1965 r. Kolejne badania udowodniły skuteczność tlenoterapii w jego leczeniu, przy braku jakichkolwiek skutków ubocznych.

Dr Shai Efrati z Uniwersytetu w Tel Avivie poddał badaniu 74 pacjentów, którzy doznali udaru mózgu na 6-36 miesięcy przed podjęciem prac naukowych. Badanych podzielono na dwie sekcje:

 • 1 grupa HBOT – którą w ciągu 2 miesięcy poddano 40 dziewięćdziesięciominutowym sesjom (5 dni w tygodniu) tlenoterapii hiperbarycznej.
 • 2 grupa kontrolna (brak terapii tlenowej).

Po zakończeniu badania, wśród pacjentów z grupy HBOT odnotowano wyraźne postępy, takie jak:

 • lepsze posługiwanie się mową,
 • ustępowanie paraliżu,
 • poprawa czucia,
 • polepszenie ogólnej jakości życia.
Komory hiperbaryczne OVIDA - skuteczne wspieranie leczenia uszkodzeń mózgu, udaru mózgu oraz porażenia mózgowego

Z kolei w grupie kontrolnej nie zaobserwowano żadnych pozytywnych zmian.

Jak twierdzi autor badań: „Udar mózgu powoduje kilka rodzajów uszkodzeń. Najpoważniejszym z nich jest martwica. Tkanka umiera i nic już nie można zrobić. Jednak jeśli przyjrzeć się tkankom, które ją otaczają, okaże się, że zachowały one funkcje metaboliczne. I to właśnie te obszary możemy pobudzać do efektywniejszej pracy”. Tlen hiperbaryczny zapewnia regenerację obumarłych komórek, a w następstwie odzyskanie przez nie właściwych funkcji życiowych i czynnościowych.

Inne badania, wykonano na próbie 50 pacjentów (średni wiek 62 lata, ponad 2 lata od momentu udaru) i poddano ich sześćdziesięciu 45-minutowym zabiegom tlenoterapii hiperbarycznej, 6 dni w tygodniu.

Po zakończeniu HBOT u żadnego z pacjentów nie odnotowano skutków ubocznych, a u 95% chorych stan zdrowia uległ poprawie w zakresie:

 • sprawności motorycznej,
 • wrażliwości na dotyk i temperaturę,
 • kontroli pęcherza moczowego i jelit,
 • pamięci,
 • mowy,
 • wzroku,
 • słuchu.

PORAŻENIE MÓZGOWE

Porażenie mózgowe to wynik uszkodzenia centralnego układu nerwowego, najczęściej spowodowanego niedotlenieniem mózgu, przeważnie w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonej akcji porodowej, a także wcześniactwa. Dzięki HBOT, pacjenci mogą osiągnąć znaczącą poprawę zdolności ruchowych, mowy i ogólnego rozwoju umysłowego.

Komory hiperbaryczne OVIDA - skuteczne wspieranie leczenia uszkodzeń mózgu, udaru mózgu oraz porażenia mózgowego

Już w 1985 r. w Sao Palo, przeprowadzono badania na próbie 230 pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym. Zastosowano leczenie w komorze jednoosobowej o ciśnieniu 1,5 ATA (100% tlenu), 20 sesji 1 godzinnych, raz lub dwa razy na dobę. Udowodniono, że u 94.78% pacjentów zmniejszyło się nieprawidłowe, nadmierne napięcie mięśni (spastyczność) o 50%.

W 1995 r., z uwagi na skuteczność HBOT, utworzono Hyperbaric Oxygen Trust – organizację charytatywną wspomagającą leczenie dziecięcego porażenia mózgowego za pomocą tlenoterapii hiperbarycznej.

W 2001 r., na II Międzynarodowym Sympozjum „Terapia Hiperbaryczna i Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu” przedstawiono wyniki badań na 50 dzieciach, które poddano HBOT. W tym:

 • 30 pacjentów miało spastyczne porażenie mózgowe,
 • 8 pacjentów chorowało na hipotoniczne porażenie mózgowe,
 • 12 pacjentów cierpiało na mieszane porażenie mózgowe.

Już po 20 sesjach tlenoterapii hiperbarycznej trwających od 40-50 min raz na dobę w ciśnieniu 1,5-1,7 ATA, doszło do poprawy ogólnej funkcji psychomotorycznej u 86% pacjentów. Progres odnotowano w:

 • sprawności motorycznej,
 • rozwoju funkcjonalnym,
 • zdolności umysłowej,
 • mowie,
 • zdolnościach komunikacyjnych.

W 2007 roku Carole Senechal przeprowadziła badania udowadniające, że dzięki HBOT dzieci uzyskują 5-krotnie większy progres w odzyskiwaniu funkcji motorycznych w porównaniu z tradycyjnymi metodami. U 80% badanych rodzice zauważyli również znaczną poprawę funkcji poznawczych, komunikacji i  zdolności językowych.

Według danych z 2011 r. szacuje się, że ponad 5000 dzieci z porażeniem mózgowym było dotąd leczonych hiperbaryczną terapią tlenową. Jak twierdzą specjaliści: „Tlenoterapia hiperbaryczna jest skuteczna w rehabilitacji dzięki likwidacji przyczyny pierwotnej choroby, a nie tylko łagodzenia jej skutków”.

USZKODZENIE MÓZGU

Dwóch amerykańskich lekarzy, dr P. Harch i dr E. Fogarty opisało przypadek, w którym doszło do znacznej poprawy zdrowia 2-letniej dziewczynki po głębokim uszkodzeniu istoty szarej i atrofii mózgu (zatrzymaniu krążenia w wyniku utonięcia). U pacjentki doszło do zaniku mowy, chodu i reakcji na polecenia oraz syndromu ciągłego skręcania i drżenia głowy.

Po 78 dniach od zatonięcia, dziewczynkę poddano tlenoterapii hiperbarycznej – 40 sesji po 45 minut każda, przez pięć dni w tygodniu. Na początku kolejnych wizyt w komorze hiperbarycznej, pacjentka wykazywała wizualną i / lub fizyczną poprawę udokumentowaną badaniem. Po 10 sesjach HBOT, matka chorej poinformowała, że jej córka była „prawie normalna”, a po 39 wizytach mała dziewczynka wykazywała poprawę prawie wszystkich nieprawidłowości neurologicznych:

 • wspomagany chód,
 • poziom mowy wyższy niż przed utonięciem,
 • prawie normalne funkcjonowanie motoryczne,
 • prawidłowe rozpoznawanie,
 • poprawę prawie wszystkich nieprawidłowości w badaniu neurologicznym,
 • resztkowe deficyty emocjonalne i temperamentu.

Rezonans magnetyczny w 27 dniu od zakończenia 40 sesji HBOT oraz po 162 dniach od tonięcia, wykazał niewielki uraz szczątkowy i niemal całkowite odwrócenie zaniku korowego oraz istoty białej.

Historia Curta Allena

W czerwcu 2004 roku 17 letni Curt Allen uległ wypadkowi samochodowemu, który spowodował rozległe uszkodzenia mózgu i śpiączkę. Po szeregu operacji mózgu został przyjęty do centrum rehabilitacji Louisianie. Ze względu na brak poprawy w leczeniu został z niego wypisany po 3 miesiącach. Leczenia podjął się dr Paul Harch, który używał 100% tlenu pod ciśnieniem. Poniższy film prezentuje poprawę jego stanu zdrowia po zastosowaniu terapii HBOT.

POZOSTAŁE CHOROBY, W KTÓRYCH DOCHODZI DO USZKODZENIA I UTRATY KOMÓREK MÓZGU

(Choroba Alzheimer’a, Choroba Parkinsona, Stwardnienie rozsiane)

Terapia HBOT okazuje się skuteczna w leczeniu choroby Alzheimer’a, choroby Parkinsona i stwardnienia rozsianego, gdzie kluczem do poprawy stanu pacjentów jest dotlenienie nieaktywnych komórek mózgu. Podwyższone ciśnienie w komorze hiperbarycznej sprawia, że tlen rozpuszczony w osoczu krwi jest transportowany bezpośrednio do zniszczonych chorobą komórek. Dzięki temu mózg zostaje dotleniony i zwiększa się jego aktywność – poprawia się pamięć, a powiązania neuronowe są prawidłowo rozwijane i wzmacniane.