Kardiologia

Zastosowanie tlenoterapii hiperbarycznej w kardiologii

Kardiologia to dziedzina medycyny obejmująca schorzenia i wady układu sercowo-naczyniowego, w tym serca, aorty oraz mniejszych naczyń krwionośnych.

Choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce. Tlenoterapia hiperbaryczna wspomaga pracę zdrowego serca i poprawia stan pacjentów cierpiących na wiele chorób układu krążenia. Pomimo, że nie znalazła się jeszcze w standardach podstawowych procedur leczniczych stosowanych w kardiologii, to jest często stosowana jako metoda uzupełniająca leczenie kardiologiczne.

ZAWAŁ SERCA

Wizyty w komorze hiperbarycznej obniżają ryzyko zawału, zmniejszają nasilenie zmian patomorfologicznych w ogniskach zawałowych, jak również przyspieszają gojenie się blizny zawałowej. U chorych z pozawałowym uszkodzeniem mięśnia sercowego i wtórną niewydolnością krążenia płucnego oraz systemowego, pod wpływem tlenu hiperbarycznego następuje:

  • zmniejszenie częstości lub całkowite ustąpienie epizodów bólowych o charakterze wieńcowym,
  • zminimalizowanie objawów niewydolności serca,
  • zwiększenie tolerancji wysiłku,
  • podwyższenie aktywności enzymów antyoksydacyjnych w surowicy krwi i krwinkach czerwonych.

U pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym tlenoterapia hiperbaryczna może ograniczać obszar martwicy mięśnia sercowego poprzez zwiększenie podaży tlenu oraz zmniejszenie aktywności wolnych rodników tlenowych.

ARYTMIE SERCA I MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW

Zwiększenie zawartości tlenu we krwi dopływającej do niedotlenionych komórek mięśnia sercowego przyczynia się do zmniejszenia lub ustąpienia arytmii. Według badań klinicznych, po zastosowaniu tlenoterapii hiperbarycznej u 75% badanych pacjentów nastąpiło zmniejszenie liczby pobudzeń komorowych lub całkowite ustąpienie arytmii.

Ponadto, tlenoterapia hiperbaryczna często jest ratunkiem dla życia w przypadku zaburzeń rytmu i przewodnictwa serca występujących w wyniku zatrucia tlenkiem węgla.

CHOROBA WIEŃCOWA (NIEDOKRWIENNA SERCA)

Tlenoterapia  hiperbaryczna przeciwdziała niedokrwieniu mięśnia sercowego poprzez:

  • zapobieganie niedoborom tlenu w tkankach, 
  • przestrojenie niehormonalnej regulacji czynności serca.

DUSZNICA BOLESNA

Badania ultrasonokadiograficzne u pacjentów z wysiłkową postacią dusznicy bolesnej udowodniły korzystny wpływ tlenoterapii hiperbarycznej na funkcję skurczową lewej komory serca.

ŻYLAKI

Tlen hiperbaryczny zdecydowanie poprawia funkcjonowanie całego układu krążenia, a dodatkowo posiada klinicznie udowodniony wpływ na likwidację powikłań w leczeniu zakrzepicy żylnej i leczeniu zatorów.

Tlenoterapia hiperbaryczna w połączeniu ze standardową terapią prowadzi do ograniczenia śmiertelności i obniżenia ryzyka poważnych powikłań sercowo-naczyniowych. Według badań Keith’a Van Meter’a, opublikowanych w sierpniu 2008 r. w magazynie Resuscitation, HBOT zastosowana w wysokiej dawce zwiększa szanse przeżycia nawet po zatrzymaniu krążenia.