Autyzm

Zastosowanie tlenoterapii hiperbarycznej (HBOT) w podejściu do zaburzeń ze spektrum AUTYZMU (ASD)

Autyzm to zespół całościowych zindywidualizowanych zaburzeń o charakterze neurorozwojowym. Osoby dotknięte ASD mają problemy komunikacyjne, społeczne i behawioralne.

Działanie HBOT na zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD)

Udowodniono korzystny wpływ terapii tlenowej na pacjentów autystycznych. Dzięki HBOT:

 • mózg zostaje dotleniony,
 • poprawia się jego ukrwienie,
 • „uśpione” komórki mózgowe zostają pobudzone do pracy,
 • usprawnia się proces eliminacji z komórek, tkanek i narządów szkodliwych toksyn, bakterii oraz drobnoustrojów,
 • zmniejszają się stany zapalne,
 • zwiększa się rozpuszczalność tlenu w osoczu krwi,
 • pobudza się produkcja i wykorzystanie serotoniny – hormonu przekazującego informacje pomiędzy komórkami mózgowymi,
 • 8-krotnie zwiększa się liczba komórek macierzystych, które odbudowują lub zastępują uszkodzone komórki.
Komory hiperbaryczne OVIDA - skuteczne wspieranie leczenia zaburzeń ze spektrum autyzmu

grafika. 1 obraz mózgu przed (po lewej) i po (po prawej) oddziaływaniu HBOT, 
źródło: http://actiontwins.pl

Dzięki terapii HBOT u osób cierpiących na zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) następuje widoczna poprawa:

 • koncentracji,
 • zdolności poznawczych,
 • kontaktu wzrokowego (zdolność do patrzenia w oczy podczas udzielania odpowiedzi, utrzymywanie dłuższego kontaktu wzrokowego, umiejętność właściwej interpretacji ekspresji twarzy),
 • świadomości czuciowej,
 • funkcjonowania w kontaktach społecznych,
 • komunikowania się – zwiększa się zasób słownictwa, budowane zdania są dłuższe, a pytania – częściej zadawane,
 • aktywności i zaangażowania,
 • jakości snu.
Komory hiperbaryczne OVIDA - skuteczne wspieranie leczenia zaburzeń ze spektrum autyzmu

fot. 1 obraz mózgu 17-letniego chłopca, przed (po lewej) i po (po prawej) oddziaływaniu tlenoterapii hiperbarycznej
źródło: http://actiontwins.pl

Ponadto, występuje również lepsze:

 • rozumienie związków przyczynowo-skutkowych (w tym, rozumienie nowych pojęć i świadomość konsekwencji),
 • radzenie sobie z rozwiązywaniem problemów,
 • rozumienie języka (m.in. większa dociekliwość),
 • inicjowanie nowych zadań,
 • badanie nowych możliwości.

Dochodzi także do wzrostu apetytu (skłonność do próbowania nowych dań, przybieranie na wadze) i obniżenia poziomu stresu, lęku oraz frustracji.

Badania potwierdzające skuteczność tlenoterapii hiperbarycznej w oddziaływaniu na zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD)


Dr Dan Rossignol z Child Development Resource Centre na Florydzie, niegdyś sam był sceptykiem w stosunku do HBOT, jednak po tym jak pomogła ona jego dwóm synom dotkniętym ASD, zdecydował się podjąć temat tlenoterapii hiperbarycznej na gruncie naukowym i z dnia na dzień stał się jej pasjonatem.

W roku 2009 przeprowadził badaniom klinicznym z udziałem 62 dzieci z autyzmem, w wieku od 2 do 7 lat, które zostały poddane 40-tu 1-godzinnym sesjom HBOT. Dzieci zostały podzielone na dwie grupy:

 1. grupę oddychająca czystym tlenem pod ciśnieniem 1,3 ATA (30% wyższym od atmosferycznego).
 2. grupę wdychająca powietrze przy lekko podniesionym ciśnieniu 1,03 ATA (3% wyższym od atmosferycznego).

W zakresie ogólnego funkcjonowania, rozumienia języka, kontaktów społecznych, kontaktu wzrokowego i tzw. świadomości czuciowej. W pierwszej badanej grupie kontrolnej lekarze stwierdzili bardzo dużą lub dużą poprawę u 30% dzieci, natomiast w drugiej grupie odsetek ten wynosił zaledwie 8% . Ogółem poprawę w trakcie badania poprawę zanotowano u 80% dzieci z grupy pierwszej i u 38% z grupy drugiej. Szczegółowe wyniki badań opublikowane zostały w piśmie „BMC Pediatrics”.

Poniżej przedstawione zostały wyniki badań dr Rossignol’a, z 2012 r, które dotyczyły zmian w kolorowaniu przez 17-letnią nastolatkę ze spektrum autyzmu, której podano 100%-owy tlen pod ciśnieniem 1,5 ATM.

Komory hiperbaryczne OVIDA - skuteczne wspieranie leczenia zaburzeń ze spektrum autyzmu

źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3472266/

Nastolatka zaczęła od rysowania pojedynczych, kolorowych kresek (a). Po kilku sesjach HBOT malowała już kolorowe plamy (b), a wraz ze zwiększaniem liczby sesji w komorze, używała prawidłowych kolorów (c) i wypełniała określone kształty z zachowaniem ich granic (d).

Podobnie, ogromne różnice w rozwoju możemy dostrzec w odręcznym piśmie 6-letniego chłopca, przed (a) i po zastosowaniu 40 sesji HBOT pod ciśnieniem 1,3 ATM (b).

Komory hiperbaryczne OVIDA - skuteczne wspieranie leczenia zaburzeń ze spektrum autyzmu

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3472266/

W 1996 roku, dr Paul G. Harch, poprzez HBOT wspomógł rozwój 7-letniej dziewczynki z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – od nawiązania kontaktu wzrokowego po pierwszej wizycie w komorze, przez umiejętność samodzielnego chodzenia, aż po rozwój umiejętności komunikacyjnych.

W swojej słynnej książce „The Oxygen Revolution”, dr Harch opisuje również historię Brian’a – chłopca z ASD, który dzięki tleneterapii hiperbarycznej zaczął mówić w sposób bardziej płynny i zrozumiały, dzięki czemu znacznie poprawił relacje z rówieśnikami.

Prywatne sukcesy w stosowaniu HBOT na dzieciach dotkniętych zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)

Zmiany w życiu Toros’a

U chłopca o imieniu Toros zdiagnozowano zaburzenia ze spektrum autyzmu  wieku 4 lat. Dzięki stosowaniu HBOT w ciągu kolejnych dwóch lat doszło do znacznego zahamowania efektów ASD i nastąpił widoczny rozwój w zakresie zdolności koncentracji, pamięci i mowy. Chłopiec przeszedł 40 sesji tlenoterapii, po których wykazał zdecydowaną poprawę. Wydłużył się czas koncentracji, powróciło zainteresowanie życiem i umiejętność komunikacji (m.in. zaczął zwracać się do innych po imieniu).

źródło: http://to-treat-autism.com/can-hyperbaric-oxygen-therapy-effective-alternative-treatment-autism/

Poniżej zaprezentowany jest materiał prezentujący doświadczenia rodziców, którzy zastosowali HBOT w terapii swoich dzieci ze spektrum autyzmu.